Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Skrótem priorytet MEiN oznaczono warsztaty, które realizują kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24.

Warsztaty stacjonarne

Ocenianie kształtujące

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w pigułce

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak planować lekcję z ocenianiem kształtującym?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak stosować informację zwrotną?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Od technik do strategii OK. Po co te patyczki?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Praca wychowawcza z uczniem wykorzystująca techniki oceniania kształtującego

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocena pomagająca się uczyć

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

OK zeszyt w szkole okejowej

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak budować partnerstwo nauczycieli z rodzicami w ocenianiu kształtującym?

Dla Rady Pedagogicznej

Szkolne relacje

priorytet MEiN

Ocena zachowania

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

ABC wychowawcy – komunikacja z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

ABC wychowawcy – diagnoza i budowanie zespołu

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Trudna klasa - diagnoza i interwencja

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak utrzymywać dyscyplinę w klasie?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Indywidualne spotkania z rodzicami

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap II)

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny?

Dla Rady Pedagogicznej

Metody dydaktyczne

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

Zadania, które tworzą dobrą lekcję

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać dobre prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej

Dla Rady Pedagogicznej

Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą?

Dla Rady Pedagogicznej

Matematyczne w to mi graj - gry w edukacji wczesnoszkolenj

Dla Rady Pedagogicznej

Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego podczas zajęć edukacji matematycznej?

Dla Rady Pedagogicznej

Współpraca nauczycieli

priorytet MEiN

OK - obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Dla Rady Pedagogicznej

Profesjonalni nauczyciele

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Dla Rady Pedagogicznej

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

priorytet MEiN

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy

Dla Rady Pedagogicznej

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Profil szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Koncepcja pracy szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Kompetencje przyszłości

Jak rozwijać kompetencje przyszłości - wprowadzenie

Dla Rady Pedagogicznej

Samodzielność myślenia - czym jest i jak jej uczyć?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Współpraca - czym jest i jak jej uczyć?

Dla Rady Pedagogicznej

Rozwiązywanie problemów - jak rozwijać kompetencję?

Dla Rady Pedagogicznej

Zarządzanie sobą - czym jest i jak uczyć tej kompetencji?

Dla Rady Pedagogicznej

Liderstwo - czym jest i czy można go nauczyć?

Dla Rady Pedagogicznej

Klasa o różnorodnych potrzebach edukacyjnych

Dialog jako podstawa współistnienia wszystkich aktorów szkoły i zarządzania konfliktami w zróżnicowanej szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Razem w szkole - integracja i reintegracja w zróżnicowanej klasie

Dla Rady Pedagogicznej

Język komunikacji a język edukacji - upraszczanie poleceń oraz instrukcji w zadaniach edukacyjnych i zadaniach pomiaru dydaktycznego

Dla Rady Pedagogicznej

Wykorzystanie modelu integracji w planowaniu działań szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie w zróżnicowanej klasie (także z uczniami z doświadczeniem migracyjnym)

Dla Rady Pedagogicznej

Rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych i trudności uczennic i uczniów wymagających specjalistycznego wsparcia?

Dla Rady Pedagogicznej

Działania nauczyciela wspierające wyrównywanie wiedzy i umiejętności uczniów w klasie

Dla Rady Pedagogicznej

Zarządzanie stresem w szkole

Dla Rady Pedagogicznej