Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Warsztaty stacjonarne

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Dla Rady Pedagogicznej

Dobra lekcja z OK

Dla Rady Pedagogicznej

Pisemna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

Od technik do strategii OK. Po co te patyczki?

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Ocena pomagająca się uczyć

Dla Rady Pedagogicznej

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

OK zeszyt w szkole okejowej

Dla Rady Pedagogicznej

Szkolne relacje

Ocena zachowania

Dla Rady Pedagogicznej

ABC wychowawcy – komunikacja z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

ABC wychowawcy – diagnoza i budowanie zespołu

Dla Rady Pedagogicznej

Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

Trudna klasa - diagnoza i interwencja

Dla Rady Pedagogicznej

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak utrzymywać dyscyplinę w klasie?

Dla Rady Pedagogicznej

Indywidualne spotkania z rodzicami

Dla Rady Pedagogicznej

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)

Dla Rady Pedagogicznej

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap II)

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny?

Dla Rady Pedagogicznej

Metody dydaktyczne

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

Zadania, które tworzą dobrą lekcję

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać dobre prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej

Dla Rady Pedagogicznej

Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą?

Dla Rady Pedagogicznej

Matematyczne w to mi graj - gry w edukacji wczesnoszkolenj

Dla Rady Pedagogicznej

Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego podczas zajęć edukacji matematycznej?

Dla Rady Pedagogicznej

Współpraca nauczycieli

OK - obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Dla Rady Pedagogicznej

Profesjonalni nauczyciele

Dla Rady Pedagogicznej

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Dla Rady Pedagogicznej

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy

Dla Rady Pedagogicznej

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Profil szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Koncepcja pracy szkoły

Dla Rady Pedagogicznej