Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Skrótem KPO 2022/23 oznaczono warsztaty, które realizują kierunki polityki oświatowej na ten rok szkolny.

Warsztaty stacjonarne

Ocenianie kształtujące

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Dobra lekcja z OK

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Pisemna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Od technik do strategii OK. Po co te patyczki?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Ocena pomagająca się uczyć

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

OK zeszyt w szkole okejowej

Dla Rady Pedagogicznej

Jak budować partnerstwo nauczycieli z rodzicami w ocenianiu kształtującym?

Dla Rady Pedagogicznej

Szkolne relacje

KPO 2022/23

Ocena zachowania

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

ABC wychowawcy – komunikacja z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

ABC wychowawcy – diagnoza i budowanie zespołu

Dla Rady Pedagogicznej

Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Dla Rady Pedagogicznej

Trudna klasa - diagnoza i interwencja

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak utrzymywać dyscyplinę w klasie?

Dla Rady Pedagogicznej

Indywidualne spotkania z rodzicami

Dla Rady Pedagogicznej

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)

Dla Rady Pedagogicznej

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap II)

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny?

Dla Rady Pedagogicznej

Metody dydaktyczne

KPO 2022/23

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Zadania, które tworzą dobrą lekcję

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać dobre prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej

Dla Rady Pedagogicznej

Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą?

Dla Rady Pedagogicznej

Matematyczne w to mi graj - gry w edukacji wczesnoszkolenj

Dla Rady Pedagogicznej

Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego podczas zajęć edukacji matematycznej?

Dla Rady Pedagogicznej

Współpraca nauczycieli

KPO 2022/23

OK - obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Dla Rady Pedagogicznej

Profesjonalni nauczyciele

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Dla Rady Pedagogicznej

Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły

KPO 2022/23

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy

Dla Rady Pedagogicznej

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Profil szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

Koncepcja pracy szkoły

Dla Rady Pedagogicznej

OK zeszyt w szkole okejowej

Dla Rady Pedagogicznej