Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Skrótem priorytet MEiN oznaczono warsztaty online, które realizują kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24

Warsztaty online

Ocenianie kształtujące

priorytet MEiN

Jak wprowadzać zmiany w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniające ocenianie kształtujące?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w pigułce

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Pisemna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

OK ocenianie – SOK

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Ustna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Szkolne relacje

priorytet MEiN

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Dla Rady Pedagogicznej

Metody dydaktyczne

Jak zadawać prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zachęcić ucznia do refleksji na temat uczenia się?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształtować u uczniów krytyczne podejście do treści?

Dla Rady Pedagogicznej

Profesjonalni nauczyciele

Dla Rady Pedagogicznej

Kompetencje przyszłości

Wprowadzenie do rozwijania kompetencji przyszłości

Dla Rady Pedagogicznej

Praca z błędem

Dla Rady Pedagogicznej

priorytet MEiN

Praca w parach lub grupach

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać pytania, aby rozwijać uczniów?

Dla Rady Pedagogicznej