Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Warsztaty online

Ocenianie kształtujące w pigułce

Dla Rady Pedagogicznej

Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się

Dla Rady Pedagogicznej

Pisemna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

OK ocenianie – SOK

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?

Dla Rady Pedagogicznej

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej