Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Skrótem KPO 2022/23 oznaczono warsztaty online, które realizują kierunki polityki oświatowej na ten rok szkolny.

Warsztaty online

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pigułce

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Pisemna informacja zwrotna

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

OK ocenianie – SOK

Dla Rady Pedagogicznej

Jak zadawać prace domowe?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak integrować klasę?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

OK zeszyt w szkole

Dla Rady Pedagogicznej

Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Metoda projektu na lekcji

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Odwrócona lekcja

Dla Rady Pedagogicznej

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak angażować uczniów do nauki?

Dla Rady Pedagogicznej

KPO 2022/23

Jak zachęcić ucznia do refleksji na temat uczenia się?

Dla Rady Pedagogicznej

Jak kształtować u uczniów krytyczne podejście do treści?

Dla Rady Pedagogicznej