W ramach Nauczycielskiej Akademii Internetowej prowadzimy praktyczne kursy e-learningowe. Uczestnicy i uczestniczki poznają na nich nowe metody i techniki nauczania i oceniania oraz mają możliwość wypróbować je w swojej pracy. 

Każdy z uczestników kursu dzieli się indywidualnie swoimi refleksjami i uwagami z mentorem oraz wymienia się doświadczeniami z innymi uczestnikami, uzyskując w zamian konstruktywną i pomocną informację zwrotną. Kursy Nauczycielskiej Akademii Internetowej odbywają się na interaktywnej platformie internetowej, która jest łatwa w obsłudze i przyjazna dla użytkowników. Zobacz więcej

Celem warsztatów jest promowanie oceniania kształtującego i dokonanie zmian w kulturze pracy szkoły poprzez zwiększenie nacisku na współpracę nauczycieli i nauczycielek, jak również poprawa przebiegu procesu i efektów uczenia się wszystkich uczniów i uczennic poprzez stosowanie bardziej efektywnych metod nauczania i oceniania oraz organizacji wspólnej pracy w szkole.

Warsztaty organizowane są w formie stacjonarnej i online. Zobacz więcej

Propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób doskonalić warsztat pracy nauczycieli i dyrektorów zmienić kulturę swojej pracy oraz zmieniać stopniowo relacje między nauczycielami, uczniami i dyrekcją. 

Na poziomie podstawowym szkoły poznają podstawowe elementy oceniania kształtującego – cele lekcji, kryteria sukcesu i informację zwrotną oraz wprowadzają je do swojej codziennej praktyki. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora.

Rekrutacja do kolejnych edycji poziomu podstawowego rozpoczyna się co roku w październiku/listopadzie i trwa 2 miesiące. 

Na poziomie zaawansowanym szkoły koncentrują swoje działania na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego oraz stosowanie strategii oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk do profesjonalnej pracy nauczycieli i nauczycielek. Dyrektorzy uczą się wprowadzać do szkół zmianę mającą na celu poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach i wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

Rekrutacja do kolejnych edycji poziomu zaawansowanego rozpoczyna się co roku w marcu/kwietniu i trwa dwa miesiące. 

Na każdym etapie szkole towarzyszy asystent – ekspert i praktyk oceniania kształtującego, który nie tylko posiada wiedzę, w jaki sposób pomóc dyrektorom i nauczycielom w ich codziennej pracy, ale także towarzyszy im w niej na co dzień. Wszystkie decyzje dyrektorzy i nauczyciele podejmują samodzielnie, korzystając ze wsparcia, doświadczenia i praktyki asystenta, a każde ich działanie wynika z dialogu i współpracy. 

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie zaszczytnego tytułu SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Aby otrzymać certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów i uczennic, należy dokonać podsumowania pracy nad wdrażaniem oceniania kształtującego na poziomie podstawowym oraz zorganizować konferencję na poziomie zaawansowanym, która upowszechniać będzie ocenianie kształtujące. Zobacz więcej

Klub i Laboratorium to okazja do utrwalenia oceniania kształtującego w szkole, a także do rozszerzenia wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania.

Zapraszamy do Klubu wszystkie szkoły, które ukończyły kurs Całościowy rozwój szkoły – poziom zaawansowany oraz te, które brały kiedyś w nim udział.  

Szkoła w Klubie określa cel do osiągnięcia, który jest związany z wartościowym uczeniem się uczniów i uczennic. Ponadto ustala własną ścieżkę rozwoju i własne standardy związane z realizacją strategii oceniania kształtującego (dotyczące zakresu, częstości i powszechności stosowania) oraz ze współpracą nauczycieli nad rozwijaniem uczenia się uczniów (np. wykorzystywaniem OK-obserwacji, lekcji otwartych, spacerów edukacyjnych, analizy prac uczniowskich, wspólnego tworzenia zadań edukacyjnych). 

Szkoły należące do Klubu SUS otrzymują wsparcie Centrum Edukacji Obywatelskiej w utrwalaniu i stosowaniu jak najszerzej oceniania kształtującego, a także w rozwijaniu wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania. 

Dyrektorzy dostają od nas pomoc w rozwijaniu kompetencji związanych z przywództwem edukacyjnym. Zapraszamy ich także do udziału w wydarzeniach organizowanych z myślą o dyrektorach Laboratorium i Klubu (stacjonarnych i zdalnych) – dają one inspirację, perspektywę i nowe umiejętności, pozwalają też na wymianę doświadczeń i rozwiązań. Wydarzenia te zostały wymienione w rozdziale o wspólnocie dyrektorów.

Laboratorium kierujemy do szkół, które zostały wytypowane, ponieważ są zaawansowane w doskonaleniu uczenia się i nauczania. Poza tym są gotowe na dwuletnią, intensywną i wytrwałą pracę oraz chcą poszukiwać i wdrażać nowe rozwiązania. Proponujemy, aby spośród prezentowanych poniżej obszarów, które są priorytetowe dla CEO, wybrali jeden obszar tematyczny ze względu na wartościowe uczenie się uczniów i uczennic:

 • samoregulacja w uczeniu się,
 • uczenie się interdyscyplinarne,
 • samodzielność myślenia i rozwiązywanie problemów,
 • projektowanie lekcji z uwzględnieniem wiedzy o efektywnym uczeniu się,
 • tworzenie społeczności uczącej się.

Zobacz więcej

Odporna szkoła dla dyrektora

Dyrektorkom i dyrektorom, a także wicedyrektorkom i wicedyrektorom, oferujemy przestrzeń, w której regularnie:

 • uzyskają bieżące informacje i analizy eksperckie związane z organizacją pracy szkoły,
 • mogą wyrażać swoje opinie i dyskutować,
 • wymienią się dobrymi praktykami, poznają inne osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, co oni.

Zależy nam na stworzeniu sieci uczącej się, dlatego zapraszamy do: udziału w spotkaniach otwartych (webinaria są transmitowane online), uczestniczenia w seminariach pogłębiających tematy poruszane podczas webinariów (spotkania online dla zarejestrowanej grupy uczestników, niedostępne publicznie), współtworzenia programu wydarzeń (propozycje tematów, refleksje i sugestie dotyczące organizacji pracy sieci można przesyłać na dyrektorzy@ceo.org.pl).

Odporna szkoła dla nauczyciela

Wszystkim zainteresowanym nauczycielkom i nauczycielom proponujemy:

 • metody nauczania, które sprawdzają się zarówno w edukacji zdalnej, hybrydowej, jak i stacjonarnej, prezentowane przez praktyczki i praktyków;
 • wskazówki (m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii) dotyczące wyzwań, jakie stoją przed nauczycielkami i nauczycielami w związku z epidemią koronawirusa;
 • przestrzeń na rozmowę o dobrostanie i o tym, jak w tej trudnej sytuacji zadbać o siebie;
 • wymianę doświadczeń oraz możliwość poznania opinii nauczycielek i nauczycieli z całej Polski.

Zachęcamy do udziału w odbywających się systematycznie wydarzeniach online, które podobnie jak materiały, które zostały przygotowywane przez nasze ekspertki i ekspertów, są inspirowane najbardziej aktualnymi potrzebami szkół.