Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kursy internetowe

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy

Nauczyciele indywidualnie

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy dla nauczania początkowego

Nauczyciele indywidualnie

Ocenianie kształtujące poziom zaawansowany

Nauczyciele indywidualnie

Jak zaprojektować i poprowadzić efektywną lekcję

Nauczyciele indywidualnie

OK zeszyt

Nauczyciele indywidualnie

Jak motywować uczniów do nauki?

Nauczyciele indywidualnie

Metody projektu w pracy z uczniami

Nauczyciele indywidualnie

Kształcenie kompetencji kluczowych w pracy z uczniami

Nauczyciele indywidualnie

Nauczyciel/ka 1 klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele indywidualnie

Matematyka 1 klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele indywidualnie

Szkoła w szkole i szkoła w sieci, czyli wykorzystanie edukacji zdalnej w pracy z uczniam

Nauczyciele indywidualnie

Jak wzmocnić samodzielne oraz trwałe uczenie się uczniów?

Nauczyciele indywidualnie