Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2023/2024 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Skrótem priorytet MEiN oznaczono kursy internetowe, które realizują kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2023/24.

Kursy internetowe

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące dla poczatkujących

Nauczyciele indywidualnie

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące dla poczatkujących (w klasach I –III)

Nauczyciele indywidualnie

priorytet MEiN

Ocenianie kształtujące - rozszerzenie

Nauczyciele indywidualnie

priorytet MEiN

OK zeszyt

Nauczyciele indywidualnie

Jak budować samodzielność w uczeniu się

Nauczyciele indywidualnie

Metody motywujące uczniów

Nauczyciele indywidualnie

Ćwiczenia, które wspierają zapamiętywanie na lekcji

Nauczyciele indywidualnie

Matematyka w klasach 1-3

Nauczyciele indywidualnie

Matura z języka polskiego krok po kroku

Nauczyciele indywidualnie

Samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów

Nauczyciele indywidualnie