Poniżej przedstawiamy wykaz programów doskonalenia, dopuszczonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023 w niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Skrótem KPO 2022/23 oznaczono kursy internetowe, które realizują kierunki polityki oświatowej na ten rok szkolny.

 

Kursy internetowe

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące dla poczatkujących

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące dla poczatkujących (w klasach I –III)

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

Ocenianie kształtujące - rozszerzenie

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

Efektywna lekcja

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

OK zeszyt

Nauczyciele indywidualnie

Metody motywujące uczniów

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

Metody projektu

Nauczyciele indywidualnie

KPO 2022/23

Kompetencje kluczowe na lekcji

Nauczyciele indywidualnie

Efektywna edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciele indywidualnie

Matematyka w klasach 1-3

Nauczyciele indywidualnie

Relacje jako podstawy skutecznego uczenia się

Nauczyciele indywidualnie

Ćwiczenia, które wspierają trwałe uczenie się uczniów

Nauczyciele indywidualnie