Ocenianie Kształtujące

Autor: Włodzimierz Gapski

Zbiór ośmiu projektów uczniowskich powstałych na zajęciach Szkolnych Kół Naukowych Akademii Uczniowskiej, wykorzystujących eksperymentowanie i wzajemne nauczanie. Projekty opatrzone rekomendacjami ekspertów z danych przedmiotów stanowią cenne źródło inspiracji nie tylko dla nauczycieli i uczniów. Projekty zostały opracowane z omówieniem kolejnych etapów działań i z załącznikami w postaci kart pracy do doświadczeń, gier i innych materiałów pomocniczych. Pokazane są w duchu oceniania kształtującego, w formie informacji zwrotnej skierowanej do uczniów – twórców danego projektu. Inspirują nauczycieli do wdrażania podobnych, sprawdzonych praktyk, a uczniów do samodzielnego poznawania świata zgodnie ze schematem badań naukowych.

Data wydania: Warszawa 2015

Autorka: Danuta Sterna

Praktyczna pomoc w pracy dydaktycznej – rozważania na temat skutecznej edukacji zostały wzbogacone o przykłady dobrych praktyk nauczycielskich. Autorka od kilkunastu lat pomaga dyrektorom szkół i nauczycielom efektywniej pracować, a uczniom – skuteczniej się uczyć. W książce opisuje pięć strategii wykorzystywanych w nauczaniu zgodnie zasadami oceniania kształtującego (OK).

Warszawa 2014

Tekst i ilustracje: Danuta Sterna

Pierwszy komiks o ocenianiu kształtującym! Historia o klasie, w której Pani zaczęła stosować OK w pracy z uczniami, wszyscy założyli OK zeszyty i co z tego wynikło.

Zasady oceniania kształtującego przedstawione obraz(k)owo! Plus bonus: Sam(a) zdecyduj, o czym myślą i co mówią nauczycielka i uczniowie w klasie z OK i wypełnij dymki na ostatnim obrazku.

Data wydania: 2017

Autorka: Danuta Sterna

Podręcznik-poradnik oceniania kształtującego autorstwa czołowej polskiej ekspertki od tej metody nauczania. Podsumowuje doświadczenia nauczycieli praktyków, którzy w swojej codziennej pracy z sukcesami wykorzystują ocenianie kształtujące. Cytaty wypowiedzi nauczycieli i przykłady z ich szkolnej praktyki stanowią dużą wartość tej książki i pokazują, czym naprawdę jest praca z ocenianiem kształtującym. 

Książka, przeznaczona dla nauczycieli ze wszystkich poziomów nauczania. Krok po kroku pokazuje, jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach, jak bezpiecznie i skutecznie wypróbowywać jego narzędzia i wśród nich szukać tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym.

Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy chcą rozpocząć i rozwinąć praktykowanie oceniania kształtującego.

Data wydania: Warszawa 2016

Autorzy: Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, Bethan Marshall, Dylan Wiliam

Publikacja pod redakcją Paula Blacka, prezentująca nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi się uczyć. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

Data wydania: 2006

Autorka: Danuta Sterna

Książka, która w sposób ciekawy i praktyczny prowadzi nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy. Prezentuje doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Od autorki: „Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, która chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)

Data III wydania: 2014