Programy

W ramach placówki doskonalenia nauczycieli realizujemy następujące programy: 

 

 • Nauczycielska Akademia Internetowa

  Prowadzimy praktyczne kursy e-learningowe dla nauczycieli. Uczestnicy i uczestniczki poznają na nich nowe metody i techniki nauczania i oceniania oraz mają możliwość wypróbować je w swojej pracy.  Przeczytaj więcej >>

 • Warsztaty Rad Pedagogicznych

  Szkolenia stacjonarne i on-line dla rad pedagogicznych. Celem jest promowanie oceniania kształtującego i dokonanie zmian w kulturze pracy szkoły poprzez zwiększenie nacisku na współpracę nauczycieli i nauczycielek, jak również poprawa przebiegu procesu i efektów uczenia się wszystkich uczniów i uczennic. Przeczytaj więcej >>

 • Studia podyplomowe liderów owiaty

  Pozwalają na nowo spojrzeć na kwestię przywództwa w szkole. Wzmacniają w dyrektorach i dyrektorkach poczucie sensu swojej pracy i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Przeczytaj więcej >>

 • Całościowy Rozwój Szkół

  Wspieramy szkoły, które pragną doskonalić warsztat pracy nauczycieli i dyrektorów oraz pomagamy im zmieniać stopniowo relacje między nauczycielami, uczniami i dyrekcją. Ma to pozytywny wpływ na kulturę nauczania i uczenia się, zwiększa zaangażowanie uczniów i uczennic i pozwala im pełniej wykorzystać swój potencjał.   Przeczytaj więcej >>

 • Klub SUS

  To okazja do utrwalenia oceniania kształtującego w szkole, a także do rozszerzenia wiedzy o procesie uczenia się, ideach, metodach, narzędziach i efektywnych praktykach nauczania. Przeczytaj więcej >>