Programy

WYKAZ PROGRAMÓW DOSKONALENIA DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

L.p.

Nazwa szkolenia

adresaci

forma

01

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

02

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

03

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

04

Ocenianie kształtujące w oddziałach zerowych

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

05

Ocena pomagająca się uczyć

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

06

Dobra lekcja z OK

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

07

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

08

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

09

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

10

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

11

Jak skutecznie współpracować  z rodzicami? (etap II)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

12

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

13

Nowy program wychowawczo – profilaktyczny w zreformowanej szkole.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

14

Jak motywować uczniów do nauki?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

15

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

16

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

17

Metoda projektu na lekcji

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

18

Zadania, które tworzą dobrą lekcję.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

19

Profesjonalni nauczyciele

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

20

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

21

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

22

Profil szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

23

Jak motywować uczniów do nauki?

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

24

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

25

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy dla nauczania początkowego.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

26

Ocenianie kształtujące poziom zaawansowany.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

27

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

28

Metody projektu w pracy z uczniami.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

29

Aktywny Samorząd Uczniowski – kurs dla Opiekunów.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

30

OK zeszyt

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

31

Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

32

Koncepcja pracy szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

33

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

34

Ok. zeszyt dla szkół bez OK.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

35

OK zeszyt w szkole okejowej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

36

Jak zadawać dobrą pracę domową?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

37 Po co te patyczki? Rada Pedagogiczna Warsztaty (stacjonarnie)
38 OK zeszyt dla zaawansowanych Nauczyciele (indywidualnie) Kurs internetowy