Programy

WYKAZ PROGRAMÓW DOSKONALENIA DOPUSZCZONYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

 

L.p.

Nazwa szkolenia

adresaci

forma

01

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

02

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

03

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

04

Ocenianie kształtujące w pigułce

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

05

Ocena pomagająca się uczyć

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

06

Dobra lekcja z OK

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

07

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

08

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

09

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

10

Jak skutecznie współpracować  z rodzicami? (etap I)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

11

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap II)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

12

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

13

Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

14

Jak motywować uczniów do nauki?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

15

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

16

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemóww praktyce szkolnej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

17

Metoda projektu na lekcji

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

18

Zadania, które tworzą dobrą lekcję

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

19

Profesjonalni nauczyciele

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

20

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

21

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

22

Profil szkoł

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

23

Jak motywować uczniów do nauki?

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

24

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

25

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy dla nauczania początkowego

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

26

Ocenianie kształtujące poziom zaawansowany

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

27

Dobra lekcja z ocenianiem kształtującym

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

28

Metody projektu w pracy z uczniami

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

29

Aktywny Samorząd Uczniowski – kurs dla Opiekunów

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

30

OK zeszyt

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

31

Nauczycielskie zespoły zadaniowe

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

32

Koncepcja pracy szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

33

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

34

Ok. zeszyt w szkole

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

35

OK zeszyt w szkole okejowej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

36

Jak zadawać dobre prace domowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

37

Od techniki do strategii OK. Po co te patyczki?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

38

OK. zeszyt dla zaawansowanych

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

39

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

40

Pisemna informacja zwrotna

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

41

Kształcenie kompetencji kluczowych w pracy z uczniami

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

42

Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

43

Pisemna informacja zwrotna 

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

44

OK ocenianie – SOK

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

45

Indywidualne spotkania z rodzicami

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

46

ABC wychowawcy – komunikacja z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

47

ABC wychowawcy – diagnoza i budowanie zespołu

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

48

Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

49

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

50

Trudna klasa – diagnoza i interwencja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

51

Jak reintegrować klasę po okresie izolacji i wakacjach?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

52

Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

53

Matematyczne w to mi graj - gry w edukacji wczesnoszkolnej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

54

Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego u dzieci podczas zajęć edukacji matematycznej?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

55

Jak zadawać prace domowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

56

Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

57

OK obserwacja – obserwacja koleżeńska

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

58

Nauczyciel/ka i klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

59

Matematyka i klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

60

Szkoła w szkole i szkoła w sieci, czyli wykorzystanie edukacji zdalnej w pracy z uczniami

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetow

=