Programy

WYKAZ PROGRAMÓW DOSKONALENIA DOPUSZCZONYCH

 DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W NIEPUBLICZNEJ PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIEII

CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

L.p.

Nazwa szkolenia

adresaci

forma

Warsztaty stacjonarne

01

Ocenianie kształtujące w pigułce - prezentacja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

02

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (I etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

03

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela (II etap)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

04

Dobra lekcja z OK

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

05

Pisemna informacja zwrotna

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

06

Ocena pomagająca się uczyć

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

07

Ocenianie kształtujące w programie wychowawczym szkoły

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

08

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

09

Od techniki do strategii OK. Po co te patyczki?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

10

Ok. zeszyt w szkole.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

11

OK zeszyt w szkole okejowej.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

12

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap I)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

13

Jak skutecznie współpracować z rodzicami? (etap II)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

14

Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

15

Jak zbudować program wychowawczo – profilaktyczny?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

16

Indywidualne spotkania z rodzicami

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

17

ABC wychowawcy – komunikacja z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

18

ABC wychowawcy – diagnoza i budowanie zespołu

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

19

Jak ograniczyć zjawisko agresji w szkole?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

20

Trudna klasa – diagnoza i interwencja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

21

Jak radzić sobie z agresją i przemocą w szkole?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarne)

22

Jak zadawać dobrą pracę domową?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

23

Jak angażować uczniów do nauki?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

24

Jak zadawać pytania, aby uczeń się uczył?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

25

PBL - wykorzystanie metody rozwiązywania problemów w praktyce szkolnej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

26

Metoda projektu na lekcji

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

27

Zadania, które tworzą dobrą lekcję.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

28

Profesjonalni nauczyciele.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

29

Samoocena i ocena pracy nauczyciela - metoda podnoszenia jakości własnej pracy.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

30

Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

31

Profil szkoły.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

32

OK-obserwacja (obserwacja koleżeńska)

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

33

Nauczycielskie zespoły zadaniowe.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

34

Koncepcja pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

35

Zespołowo doskonalimy pracę szkoły.

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

36

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

37

Jak łączyć edukację matematyczną z edukacją przyrodniczą?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

38

Matematyczne w to mi graj - gry w edukacji wczesnoszkolnej

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

39

Jak wspierać rozwój myślenia operacyjnego u dzieci podczas zajęć edukacji matematycznej?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (stacjonarnie)

Warsztaty online

01

Ocenianie kształtujące w pigułce

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

02

Cele i kryteria jako pomoc uczniom w uczeniu się

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

03

Pisemna informacja zwrotna 

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

04

OK ocenianie – SOK

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

05

Jak zadawać prace domowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

06

Jak tworzyć zadania, dzięki którym uczniowie uczą się więcej?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

07

Jak integrować klasę?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

08

Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

09

OK zeszyt w szkole

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

10

Jak za pomocą pytań pogłębiać uczenie się uczniów?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

11

Jak kształcić kompetencje kluczowe?

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

12

Metoda projektu na lekcji

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

13

Odwrócona lekcja

Rada Pedagogiczna

Warsztaty (online)

Kursy internetowe

01

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

02

Ocenianie kształtujące poziom podstawowy dla nauczania początkowego.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

03

Ocenianie kształtujące poziom zaawansowany.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

04

Jak zaprojektować i poprowadzić efektywną lekcję

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

05

OK zeszyt.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

06

Jak motywować uczniów do nauki?

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

07

Metody projektu w pracy z uczniami.

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

08

Kształcenie kompetencji  kluczowych w pracy z uczniami

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

09

Nauczyciel/ka 1 klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

10

Matematyka 1 klasa (edukacja wczesnoszkolna)

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

11

Szkoła w szkole i szkoła w sieci, czyli wykorzystanie edukacji zdalnej w pracy z uczniami

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy

12

Jak wzmocnić samodzielne oraz trwałe uczenie się uczniów?

Nauczyciele (indywidualnie)

Kurs internetowy