Zespół

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Szefowa działu
Dyrektorka programowa

nauczycielka wiedzy o społeczeństwie; twórczyni programów nauczania i podręczników, współautorka programów kompleksowego wspomagania, autorka materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji; certyfikowana trenerka, tutorka i mentorka w programach CEO i innych organizacji pozarządowych; absolwentka programu „Liderzy PAFW”

 

Iwona Kluge

Zastępczyni szefowej działu
Dyrektorka placówki doskonalenia nauczycieli
Warsztaty dla rad pedagogicznych

polonistka, nauczycielka języka polskiego w liceum, od zawsze zawodowo związana z edukacją; absolwentka szkoły treningu i warsztatu psychologicznego oraz szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych

 

(22) 622 00 89 wew. 111

Justyna Chachuła

Nauczycielska Akademia Internetowa
Całościowy rozwój szkoły (zaawansowany)

polonistka i logopedka; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; koordynatorka różnorodnych działań edukacyjnych (kursy internetowe, warsztaty, konferencje), a także szeroko pojętych wydarzeń kulturalnych

Ewelina Gorczyca

Nauczycielska Akademia Internetowa
Obszar ekspertyzy: Ocenianie kształtujące a uczenie się

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pracowniczka dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka kursów internetowych i programów szkoleń dla nauczycieli/ek, autorka materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji

Janina Stojak

Nauczycielska Akademia Internetowa

nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i historii; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych; doradczyni dyrektorów/ek w procesie wspomagania kształcenia kompetencji oraz w całościowych programach rozwoju szkół; realizatorka projektów z młodzieżą; autorka kursów internetowych, programów szkoleń;

Michał Szczepanik

Nauczycielska Akademia Internetowa (OK zeszyt)
Obszar ekspertyzy: Współpraca i refleksja nauczycieli

nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa wykorzystujący w swojej pracy ocenianie kształtujące i OK zeszyt, trener, kierownik i mentor kursów internetowych, asystent w programach całościowego rozwoju szkoły; współautor programów szkoleń, materiałów eksperckich m.in. z zakresu OK, edukacji ekologicznej i globalnej

 

Katarzyna Pucek

Warsztaty dla rad pedagogicznych
Całościowy rozwój szkoły (podstawowy)

wieloletnia pracowniczka CEO, koordynatorka różnorodnych działań w organizacji (“Aktywna Edukacja”) oraz w programie “Szkoła ucząca się” (m.in. Całościowy rozwój szkoły, Warsztaty dla rad pedagogicznych); zaangażowana mama “walcząca oddolnie” o lepszą edukację dla swoich dzieci

Mirosława Rokicka

Całościowy rozwój szkoły
Obszar ekspertyzy: Współpraca (i refleksja) nauczycieli

nauczycielka biologii i przyrody, wdrażająca strategie oceniania kształtującego i praktyki współpracy nauczycieli; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; coach edukacyjny, trenerka, mentorka, doradczyni szkół doskonalących nauczanie i uczenie się; autorka programów szkoleń i kursów

 

Małgorzata Ostrowska

Klub i Laboratorium
Obszar ekspertyzy: Ocenianie kształtujące a uczenie się

nauczycielka biologii i wychowania fizycznego; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych i Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty w zakresie tutoringu i coachingu; autorka eksperckich materiałów, kursów internetowych i programów szkoleń; doradczyni szkół rozwijających uczenie się i nauczanie

 

Anna Dojer

Klub i Laboratorium
Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Obszar ekspertyzy: Przywództwo edukacyjne

socjolożka; absolwentka szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; wieloletnia pracowniczka CEO, koordynatorka różnorodnych działań w programie „Szkoła ucząca się” (całościowe programy rozwoju szkół,studia podyplomowe dla dyrektorów)

Aleksandra Kluj

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

polonistka i nauczycielka retoryki; absolwentka i mentorka Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności; koordynatorka wielu ogólnopolskich konferencji i programów edukacyjnych, specjalizuje się w komunikacji; aktywistka społeczna w lokalnym środowisku

 

Jacek Strzemieczny

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty
Obszar ekspertyzy: Przywództwo edukacyjne

pedagog i psycholog, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; aktywista społeczny; współzałożyciel i były prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej; od pięćdziesięciu lat inicjator i lider wielu przedsięwzięć edukacyjnych, trener, autor publikacji eksperckich i specjalistycznych

 

Danuta Sterna

Obszar ekspertyzy: Ocenianie kształtujące

matematyczka w liceach warszawskich i na Politechnice Warszawskiej; absolwentka kursu Edukator Kadry Kierowniczej Oświaty i szkoły trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; propagatorka oceniania kształtującego i OK zeszytu, autorka publikacji dla nauczycieli/ek; trenerka i autorka szkoleń dla nauczycieli/ek i dyrektorów/ek

 

Tomasz Kołodziejczyk

Obszar ekspertyzy: rozwój trenerów

wychowawca, trener i terapeuta; twórca programów wychowawczych i profilaktycznych, od lat wspierający osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą; ekspert ds. profesjonalizacji i rozwoju trenerów; autor programów szkoleń

Przemysław Kluge

Obszar ekspertyzy: przywództwo edukacyjne, rozwój dyrektora
Sieć Odporna szkoła dyrektorów

polonista, były dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej; trener,coach i mentor czynny w oświacie i biznesie (w tym zakresie treningu interpersonalnego); były dyrektor dużej niepublicznej placówki doskonalenia; autor eksperckich publikacji oraz programów szkoleń

 

Anita Nogal

Komunikacja Programu

psychopedagożka kreatywności; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej; trenerka twórczości i animacji czytelniczej; autorka i koordynatorka projektów czytelniczych; koordynatorka działań kierowanych do nauczycieli wczesnoszkolnych; specjalizuje się w komunikacji przedsięwzięć edukacyjnych

 

Kamil Mąkosza

Wsparcie programowe i techniczne

 

 

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.