Trenerzy

Trenerzy  “Szkoły uczącej się” to nauczyciele-praktycy, którzy doskonale znają specyfikę pracy w szkole, jej możliwości i ograniczenia oraz potrzeby kadry pedagogicznej. Zespół trenerski stale rozwija swoje umiejętności i doskonali techniki służące efektywnej pracy z dorosłymi.

Współpracują z nami:

Polska północna

Nauczycielka matematyki i fizyki. Dyrektor Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim w malowniczej dolinie Noteci. Jej współpraca z CEO rozpoczęła się od „Szkoły Marzeń”. Jest trenerką SUS, mentoruje w kursach internetowych. Lubi wyzwania, podróże, w każdej wolnej chwili słucha Gregorian i Enya.

Wiele lat pracowała w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie, w której jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, pełniła rolę liderki oraz wchodziła w skład zespołu zarządzającego szkołą.  Uważa, że podstawą procesu uczenia się są relacje. Z CEO współpracuje od 2014 roku, ponieważ tu spotyka ludzi, którzy ją inspirują. Jest trenerką i mentorką w programie Szkoła Ucząca Się. Uwielbia podróże, sztukę, aktywny wypoczynek oraz biesiadowanie w dobrym towarzystwie. Kocha życie i Warmię.

Nauczycielka języka polskiego i historii. Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie. Od zawsze opiekuje się samorządem szkolnym, prowadzi zajęcia teatralne oraz szkolny DKF. Z CEO współpracuje od 2008 roku – najpierw jako uczestniczka kursu internetowego z zakresu oceniania kształtującego, potem programu RUN. Obecnie jej szkoła bierze udział w projekcie Laboratoria Praktyki Edukacyjnej, a Małgorzata lideruje zespołowi nauczycieli. W wolnym czasie czyta biografie ciekawych ludzi i podróżuje szlakami polskich filmów.

Z wykształcenia jest chemikiem, z zawodu nauczycielką przyrody. Była dyrektorką Szkoły Podstawowej w Lubieszewie, absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2008 r. – najpierw jako uczestniczka szkoleń razem z nauczycielami zarządzanej przez siebie szkoły, a obecnie jako trenerka Szkoły Uczącej Się. Lubi wędrówki po górskich szlakach, dobre książki i muzykę.

Od 30 lat nauczycielka historii, od 20 lat dyrektorka szkoły, od 25 lat związana z CEO, najpierw jako słuchaczka szkolenia KOSS, następnie jako dyrektorka szkoły w Klubie SUS, obecnie jako trenerka SUS.Bardzo lubię wyzwania, pracę z uczniami, kocham zwierzęta, jestem niepoprawną optymistką. Moje motto: „Jeśli sama nie sprawdzę, nie mogę powiedzieć czy coś jest do zrobienia, czy wyrzucenia”.

Wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, gimnazjum. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii i podstaw przedsiębiorczości. Nauczyciel akademicki i trener specjalizujący się w zagadnieniach prawa oświatowego. Przez dziesięć lat pracował w kuratorium oświaty jako wizytator, dyrektor wydziału, wicekurator. Autor analiz i audytów związanych z budowaniem strategii rozwoju oświaty. Koordynator projektów europejskich i rządowych w obszarze edukacji. W wolnych chwilach gotuje i podróżuje. W dobie Internetu nadal uwielbia zapach farby drukarskiej na kartach dobrej literatury.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, obecnie dyrektorka Szkoły Podstawowej im.Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu, współpracuje z CEO jako trenerka w programie Szkoła Ucząca Się, Szkoła z Klasą oraz innych programach młodzieżowych CEO. Lubi podróże, dobrą książkę oraz kawę w towarzystwie przyjaciół 🙂

Polska północno-zachodnia

Nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Godzieszach Wielkich, oligofrenopedagog i terapeutka. Trenerka i mentorka w Szkole Uczącej Się i Aktywnej Edukacji. Entuzjastka Oceniania Kształtującego, które wykorzystuje w swojej pracy zawodowej. Interesuje się innowacjami dydaktycznymi oraz literaturą współczesną.

Nauczycielka języka polskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO w Szczecinie. Z CEO współpracuje od 2004 roku. Trenerka Szkoły Uczącej Się oraz mentorka kursów internetowych: Lider OK, Dobra lekcja z OK, Aktywna edukacja, Media, włącz się. Lubi dobre książki, pasjonujące filmy o życiu, wędrówki bliskie i dalekie.

Nauczycielka języka angielskiego. W latach 2006-2008 ambasadorka programu eTwinning w województwie zachodniopomorskim. Od 2006 roku trenerka kursów internetowych dla nauczycieli w FRSE. Zwolenniczka blended learning i efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Z CEO związana od 2012 roku. Obecnie trenerka SUS i mentorka kursu internetowego Ocenianie kształtujące. Ceni samodzielność i decyzyjność uczniowską, a w dydaktyce przeciwstawia się idei „sztuka dla sztuki”.

Pracuje w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu. Stara się przekonać swoich uczniów, że matematyka może być łatwą, ciekawą i przydatną dziedziną. Prowadzi także zajęcia z Systemów Baz Danych. Z CEO współpracuje od 2005 roku, prowadząc szkolenia dla rad pedagogicznych oraz moderując w kursach internetowych. W czasie wolnym najchętniej czyta książki, spotyka się z przyjaciółmi, tańczy, jeździ na rowerze lub wędruje po górach.

Jest polonistką, uczy w Szkole Podstawowej w Racocie. Z CEO współpracuje od 2005 roku, jest mentorką i kierowniczką kursu internetowego, prowadzi szkolenia z OK. Lubi rozmawiać z ludźmi, kocha dobrą książkę, uwielbia górskie wędrówki.

Nauczycielka biologii i wf w gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącym. Współpracuje z CEO jako kierownik i mentor kursów internetowych. Jest trenerem Szkoły Uczącej Się. Zainteresowań ma wiele i różnych, ale najbardziej interesuje ją psychologia, a największe odprężenie daje aktywność ruchowa: narty, pływanie, siatkówka, jogging, turystyka górska.

Ukończyła filologię rosyjską i filologię polską. Pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej w Drzonkowie (Zielona Góra) jako nauczyciel języka polskiego. Z sukcesem stosuje ocenianie kształtujące w pracy z uczniami, zarażając do tej metody innych nauczycieli. Prowadzi grupę teatralną „Sowizdrzałki”. Z CEO współpracuje od 5 lat, najpierw jako uczestniczka kursu internetowego, obecnie jako trener Aktywnej Edukacji, mentor N@I oraz trener w programie Szkoły Uczącej Się. W życiu prywatnym ceni dobrą książkę, wycieczki rowerowe, wypoczynek na wsi oraz podróże po Bałkanach.

Z wykształcenia polonistka i nauczycielka sztuki w szkole podstawowej i gimnazjum, od dwunastu lat dyrektorka Zespołu Szkół w Benicach w Wielkopolsce; absolwentka Studiów Podyplomowych dla Liderów Oświaty. Współpracuje z CEO jako trenerka Szkoły Uczącej Się i mentorka kursów internetowych. W wolnym czasie biega, podróżuje, zajmuje się ogrodem.

Z zawodu i z zamiłowania nauczycielka języka niemieckiego. Z CEO współpracuje od 2008 roku, początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, szkolna liderka Szkoły Uczącej Się oraz koordynatorka programu Szkoła Myślenia i Szkoła z klasą 2.0. Jako trenerka i mentorka kursów internetowych pracuje od 2010 roku. Lubi dobrą książkę, film, teatr i gotowanie.

Polska centralna

Nauczycielka matematyki w III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku. Jak sama twierdzi, praca z uczniami daje jej wiele satysfakcji, a spotkania z ciekawymi ludźmi inspirują do podejmowania nowych wyzwań. Z CEO związana od 2007 roku w ramach programów realizowanych przez szkołę: SUS, Szkoła Myślenia, Sieci Szkół, AE, RUN, a obecnie jako trenerka Szkoły Uczącej Się. Lubi wypoczywać poza miastem czytając książki lub fotografując przyrodę.

W szkole przy tablicy pracuje 22. rok. Nauczycielką została z przypadku, ale dzisiaj nie wyobraża sobie siebie w innej roli. Była dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Warszawie, pracowała też jako pedagog, przez 9 lat uczyła historii i rosyjskiego. Obecnie pracuje jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego. Kolekcjonuje muzykę filmową i stare filmy (włącznie z kinem niemym). 

Nauczycielka biologii i przyrody. Z CEO współpracuje od 2008 roku jako trener, kierownik i mentor w kursach internetowych. Zajmuje się głównie wdrażaniem strategii oceniania kształtującego i praktykami współpracy nauczycieli nad podnoszeniem jakości swojego nauczania. Bardzo ceni kontakty z ludźmi. O każdej porze roku kocha górskie wędrówki, a latem jazdę na rowerze. Jest też fanką psów, zwłaszcza dużych.

Nauczyciel przyrody oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Z CEO współpracuje od 2003 roku, najpierw jako uczestnik różnych programów, a teraz jako trener. Lubi: prace w ogródku, książki biograficzne i Stare Miasta w starych miastach. Jej dewiza – uśmiech.

Z wykształcenia matematyczka, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, nauczycielka matematyki w liceach w Warszawie, dyrektorka liceum. Od 2000 roku współpracuje  z Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Szkoła Ucząca Się. Kieruje zespołem prowadzącym warsztaty dla nauczycieli z całej Polski, jest szefową zespołu ekspertów SUS i trenerką SUS. Specjalizuje się w ocenianiu kształtującym. Autorka programów dla szkół i nauczycieli, książek: „Ocenianie kształtujące w praktyce”, „Uczę w klasach młodszych”  i „Uczę (się) w szkole”. Prowadzi serwis internetowy poświęcony ocenianiu kształtującemu. W wolnych od oceniania kształtującego chwilach zajmuje się ceramiką i rysowaniem. 

Nauczyciel języka polskiego. Od zawsze wiedziała, że chce uczyć dzieci i od ukończenia studiów realizuje to marzenie. Jej pasją jest teatr, który propaguje wśród młodzieży prowadząc grupę teatralną. Bardzo ważna jest dla niej praca z dziećmi z niepełnosprawnością – od lat jest w swojej szkole wychowawcą klas integracyjnych. Lubi urozmaicać swoje lekcje wykorzystując technologie informacyjno – komunikacyjne. Współpracuje z CEO od 2009, najpierw jako uczestnik kursów, później jako mentor i trener. Jak mówi  – OK pomaga jej stawać się bardziej świadomym nauczycielem, a uczniom wskazuje cel, dla którego warto się uczyć.

Polska wschodnia

Z wykształcenia i zamiłowania nauczycielka fizyki. Kiedyś w szkole podstawowej, obecnie w liceum. Z CEO związana od blisko dziesięciu lat, początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, obecnie mentorka w kursach i trenerka Szkoły Uczącej Się. Współpracuje z CEO również w Akademii Uczniowskiej. W wolnym czasie miłośniczka wszelkiej „działalności ogrodowej”, dobrych książek i wędrówek po Bieszczadach.

Nauczycielka matematyki VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Z CEO współpracuje od 2004 roku – początkowo jako uczestnik szkoleń i kursów internetowych, obecnie również jako mentor oraz trener prowadzący Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych. Od wielu lat stosuje elementy OK w praktyce szkolnej. – Zadaniem oceniania jest m.in. wskazywanie, w jaki sposób się uczyć – twierdzi – a tego uczy OK. Uwielbia wypoczynek poza miastem, a w wolnej chwili dobrą książkę.

Nauczycielka języka polskiego, przez kilkanaście lat pracowała w liceum ogólnokształcącym, od 2010 r. uczy w lubelskiej Szkole Podstawowej „Paderewski”, której jest także dyrektorką. Jej kontakt z CEO rozpoczął się w 2005 r. od uczestnictwa w szkoleniu internetowym na temat oceniania kształtującego i od sprawdzenia w praktyce, że to naprawdę działa. Obecnie jako trener Szkoły Uczącej Się prowadzi szkolenia z OK, współpracuje przy tworzeniu kursów w N@I, jest także zaangażowana w program Aktywna Edukacja. Uwielbia góry (najbardziej Bieszczady jesienią), eksperymentowanie w kuchni, a najbardziej – mądre i ciepłe rozmowy z ważnymi dla niej ludźmi.

Nauczycielka chemii. Dyrektorka Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Z CEO związana od 2010 roku, początkowo jako słuchaczka studiów podyplomowych dla Liderów Oświaty, następnie trenerka w programie Aktywna Edukacja i mentorka w kursach NAI.  Od wielu lat, w swojej pracy z uczniami, stosuje ocenianie kształtujące. Stara się nim zarażać innych nauczycieli. Zwolenniczka nowoczesnych technologii, które z powodzeniem wykorzystuje w zarządzaniu szkołą. A prywatnie … mieszka w Szczebrzeszynie, w którym chrząszcz brzmi w trzcinie.

Nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej „Paderewski” w Lublinie. Z CEO od 2010 roku. Początkowo jako uczestniczka kursów internetowych, później jako trenerka w programie Aktywna Edukacja. Obecnie pracuje jako trenerka również  w innych programach CEO, w tym w Szkole Uczącej Się. Wolną chwilę najchętniej spędza z książką, najlepiej, gdy jest to kryminał.

Polska południowo-zachodnia

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, dyrektorka jednej z wrocławskich szkół. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Z CEO współpracuje od 2012 roku jako dyrektor konsultant i trener. Uważa, że podstawą uczenia się w szkole są dobre relacje. Wolny czas spędza na spacerach z psami albo eksperymentując w kuchni. 

Nauczycielka języka polskiego i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Jerzmankach. Z ramienia CEO moderuje kursy internetowe, prowadzi też Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych. Nauczanie jest jej pasją. – Bardzo lubię uczyć – podkreśla Ewa. Interesuje się psychologią stosunków międzyludzkich.

Polska południowa

Nauczycielka zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach. Współpracuje z CEO, jako trenerka i kierowniczka kursów internetowych w ramach programu Szkoła Ucząca Się (działania Całościowy Rozwój Szkoły oraz Laboratoria Praktyki Nauczycielskiej).

Nauczycielka biologii od początku swojej drogi edukacyjnej związana z katowickim Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego. Dziś wciąż z radością uczy biologii i jest wicedyrektorką Szkoły Podstawowej nr 36 w Katowicach. Swoją współpracę z CEO rozpoczęła w 2000 roku jako trenerka programu Szkoła Ucząca Się. Dziś także asystentka szkół, moderatorka kursów internetowych. Pracuje w zespole merytorycznym propagującym wdrażanie OK zeszytu do szkół. Kocha podróże, lubi poznawać ludzi i historię odwiedzanych miejsc, smakować regionalne potrawy, poznawać tradycje, czuć przyrodę wszystkimi zmysłami.

Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie jako pedagog szkolny. Prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, dyslektycznych i agresywnych. Współpracę z CEO rozpoczęła w 2001 roku, gdy jej szkoła uczestniczyła w programie Szkoła Ucząca Się. Dziś prowadzi szkolenia oraz mentoruje w kursach internetowych. Lubi poznawać nowych ludzi, czytać reportaże i oglądać horrory. Odpoczywa słuchając muzyki i pracując na działce. Jej pasją są podróże – te małe i te duże.

Polonistka w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, lektorka języka polskiego dla obcokrajowców, opiekunka, a zarazem najwierniejsza fanka koła teatralnego. W CEO trenerka i mentor w programach Aktywna Edukacja oraz Szkoła Ucząca Się. Lubi ludzi, wyzwania i podróże.

Wieloletnia nauczycielka języka angielskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Doświadczona dyrektorka szkoły, egzaminatorka oraz ekspertka w awansie zawodowym. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Współpracę z CEO rozpoczęła w 2002 roku od programu „Szkoła z klasą”. Trenerka Aktywnej Edukacji i Oceniania Kształtującego. Jej szczególne zainteresowania  związane są  z coachingiem a zwłaszcza tym opartym na  empatycznym porozumieniu bez przemocy. Postrzega go  jako metodę wspierającą  rozwój człowieka i pozwalającą osiąganie równowagi w życiu. Wierna hasłu „ruch to mądrość” aktywnie spędza wolny  czas. Kocha nordic walking, góry, morze i ludzi..

Nauczycielka historii i wos w Szkole Podstawowej nr 3 w Wojkowicach. Z CEO związana od 1999 roku. Najpierw jako opiekunka uczniów w projektach młodzieżowych i uczestnik szkoleń, a od 2004 r. współpracuje z CEO jako mentorka i kierowniczka kursów N@I oraz trenerka. Prowadzi szkolenia rad pedagogicznych w programach OK SUS oraz Warsztaty Szkoły Uczącej Się. Lubi dobrą książkę, podróże i ogród.

Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Będzinie. Uczy historii w szkole podstawowej i w gimnazjum. Prowadzi z uczniami Trening Zastępowania Agresji (ART). Czyta sporo polskiej fantastyki. Latem zwiedza ciekawe zakątki Polski i jako ratownik strzeże znanych i mniej znanych akwenów wodnych. Absolutny fan muzyki rockowej. Z upodobaniem jeździ na koncerty – np. Marillion czy Iron Maiden. Frapuje go rock nawet… norweski! Czyta czeską poezję i prozę Josefa Skroveckego.

Z wykształcenia jest politolożką, z zawodu nauczycielką. Z CEO współpracowała najpierw jako nauczycielka, realizując z uczniami projekty młodzieżowe. Od 1999 roku rozpoczęła pracę trenerki w programie Szkoły Uczącej Się. Od 2005 roku pracuje w CEO w charakterze kierownika merytorycznego N@I. Jej motto to słowa Kartezjusza: „Wystarczy polubić swoją pracę i do końca życia nie trzeba pracować”. Lubi czytać, żeglować, jeździć na nartach, chodzić po górach.

Nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa. Początki współpracy z CEO przypadają na rok 2007. W pierwszych latach były to programy: Edukacja z Internetem, Aktywni z natury i N@I, potem Akademia Uczniowska, Aktywna Edukacja, Szkoła Ucząca Się, programy edukacji globalnej. Obecnie z CEO współpracuje jako trener SUS, mentor i kierownik kursów internetowych. Lubi aktywny wypoczynek, dobre książki i trudne filmy.

Nauczycielka matematyki w liceum oraz technikum. Od 2007 r. dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Jej współpraca z CEO rozpoczęła się od Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Jest trenerką SUS, dyrektorką konsultantką, asystentką szkół, mentoruje w kursach internetowych. Lubi podróże i dobrą książkę.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.