Nasza historia

Program „Szkoła ucząca się (SUS)” został zainicjowany w 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W ramach Programu prowadzone są kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych. Poprawa jakości pracy szkół odbywa się głównie poprzez szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zwłaszcza z terenów wiejskich i w małych miastach.

W czasie 20 lat w programie uczestniczyło około 10 tysięcy szkół. Szkoleniami oferowanymi w ramach „SUS” zostało objętych 160 tysięcy nauczycieli.
 • 2000

  Eksperci Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, przygotowują założenia Programu.

 • 2001

  Grupa wybranych szkół rozpoczyna planowanie rozwoju w oparciu o samoocenę i identyfikację priorytetów rozwoju jako elementów budowania podmiotowości społeczności szkolnych.

 • 2003

  We współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi ekspertami (Dylan William) wprowadzamy do Polski ocenianie kształtujące.

 • 2005

  Uruchomienie Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół we współpracy z Collegium Civitas.

 • 2006

  Zgodnie z koncepcją prof. Dylana Williama z Uniwersytetu College London, ocenianie kształtujące zostaje uznane za kluczową strategię wdrażaną w programie „Szkoła ucząca się”, która służy doskonaleniu procesu uczenia uczniów i rozwojowi szkoły.

 • 2007

  Powstaje Nauczycielska Akademia Internetowa, nowatorska inicjatywa interaktywnych kursów online, wspierających nauczycieli we wprowadzaniu zmian w swojej praktyce nauczania.

 • 2007

  Dzięki rzecznictwu ekspertów “Szkoły uczącej się” do przepisów oświatowych wprowadzony został projekt edukacyjny jako obowiązkowa metoda edukacyjna.

 • 2008

  Nawiązanie współpracy z Teachers College Uniwersytetu Columbia, która  która doprowadziła do wdrożenia praktyk współpracy nauczycieli, czyli nowej strategii służącej doskonaleniu procesu uczenia się uczniów.

 • 2010

  Powstaje Klub „SUS” skupiający szkoły, które zakończyły udział w kluczowych działaniach Programu, a nadal chcą doskonalić proces uczenia się uczniów.

 • 2014

  W związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego powstaje Nauczyciel/ka 1 klasa, komponent Programu  dedykowany nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, rozwijający ich umiejętności zarządzania zróżnicowaną klasą, uczenia dzieci współpracy oraz rozwijania ich ciekawości i aktywności.

 • 2014

   z inicjatywy CEO i programu Szkoła ucząca się powstaje koalicja Dziecko bez stopni, której działania przekładają się m.in. na wprowadzenie do prawa oświatowego oceniania kształtującego.

 • 2016

  Powstaje narzędzie OK Zeszyt, które pozwala uczniom lepiej śledzić własny proces uczenia się. Dzięki kursom internetowym zaczyna z niego korzystać ponad 5 000 tysięcy nauczycieli

 • 2019-2020

  Przeprowadzona została ewaluacja zewnętrzna Programu, na podstawie której wybrano dalsze kierunki do rozwoju na najbliższe lata.

 • 2020

  Program rozpoczyna działania interwencyjne wspierające nauczycieli i dyrektorów w okresie edukacji zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19. Ze wsparcia zdalnego i proponowanych materiałów w ciągu kilku miesięcy skorzystało ponad 100 000 nauczycieli.

 • 2020

  Wsparcie interwencyjne związane z COVID-19 i edukacją zdalną przerodziło się w cykl “Odporna szkoła” dla nauczycieli i “Odporna szkoła” dla dyrektora, w ramach których organizowane są comiesięczne webinaria i seminaria.

 • 2021

  Zainicjowane zostały działania wzmacniające dyrektorów w codziennym zarządzaniu szkołą, wdrażaniu oceniania kształtującego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli, w tym coroczna Letnia Szkoła Dyrektorów.

 • 2021

  Program rozwija metodologię związaną ze wzmacnianiem procesów  uczenia się wszystkich uczniów i uczennic. Szkoły otrzymują ofertę nowych warsztatów i kursów internetowych a wszystkie działania zmodyfikowane zostały w oparciu o nową wiedzę i praktyki.

 • 2021

  Przetłumaczona została też publikacja Jay’a McTighe’a i Harvey’ego F. Silvera, Teaching for Deeper Learning: Tools to Engage Students in Meaning Making.  Wydało ją Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej pod tytułem “Uczyć (się) głębiej. Jak to zrobić na lekcji”.

Program Szkoła uczącą się od ponad 20 lat gromadzi wokół siebie osoby, którym dobro polskiej szkoły leży na sercu. 

Duży wpływ na kształt Programu wywarli (i wciąż wywierają):

 

Realizacja Programu nie byłaby także możliwa bez codziennego zaangażowania szefów działów, koordynatorów i koordynatorek oraz pracowników CEO, wspierających Program w działaniach administracyjnych, komunikacyjnych i technologicznych.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.