Nasza historia 2

Program „Szkoła ucząca się (SUS)” został zainicjowany w 2000 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W ramach Programu prowadzone są kompleksowe działania na rzecz podniesienia poziomu polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych. Poprawa jakości pracy szkół odbywa się głównie poprzez szkolenia nauczycieli i dyrektorów szkół, zwłaszcza z terenów wiejskich i w małych miastach.

W czasie 20 lat w programie uczestniczyło około 10 tysięcy szkół. Szkoleniami oferowanymi w ramach „SUS” zostało objętych 160 tysięcy nauczycieli.

Ważne osoby

Program Szkoła uczącą się od ponad 20 lat gromadzi wokół siebie osoby, którym dobro polskiej szkoły leży na sercu. 

Duży wpływ na kształt Programu wywarli (i wciąż wywierają):

 

Realizacja Programu nie byłaby także możliwa bez codziennego zaangażowania szefów działów, koordynatorów i koordynatorek oraz pracowników CEO, wspierających Program w działaniach administracyjnych, komunikacyjnych i technologicznych.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.

2000

Eksperci Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, przygotowują założenia Programu.

Grupa wybranych szkół rozpoczyna planowanie rozwoju w oparciu o samoocenę i identyfikację priorytetów rozwoju jako elementów budowania podmiotowości społeczności szkolnych.

2001
2003

We współpracy z amerykańskimi i brytyjskimi ekspertami (Dylan William) wprowadzamy do Polski ocenianie kształtujące.

Uruchomienie Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół we współpracy z Collegium Civitas.

2005
2006

Zgodnie z koncepcją prof. Dylana Williama z Uniwersytetu College London, ocenianie kształtujące zostaje uznane za kluczową strategię wdrażaną w programie „Szkoła ucząca się”, która służy doskonaleniu procesu uczenia uczniów i rozwojowi szkoły.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.