Uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Jak przygotować szkołę?

Większość szkół w Polsce w tym roku szkolnym przyjmie uczennice i uczniów z Ukrainy (według danych MEiN ich liczba w polskich szkołach we wrześniu będzie oscylować wokół 200 tys.). Będzie mieć w swojej społeczności również inne dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
𝗗𝗼𝗯𝗿𝘇𝗲, 𝗯𝘆 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿𝗸𝗮 𝗹𝘂𝗯 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝘀𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮ł 𝘇𝗲 𝘀𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗿𝗼𝘇𝘄𝗶𝗮̨𝘇𝗮𝗻́, 𝗯𝘆 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝗼𝘄𝗮𝗰́ 𝘀𝘇𝗸𝗼ł𝗲̨ 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆 𝘇 𝗻𝗶𝗺𝗶.

Wraz z ekspertami i ekspertkami porozmawiamy o:
🎯 szkole włączającej, która widzi, wzmacnia i umożliwia współpracę wszystkich uczniów i uczennic (nie tylko tych o specyficznych potrzebach edukacyjnych, lecz także dzieci uchodźczych),
🎯 podstawach prawnych, które tworzą ramy tej otwartości i dają dyrektorom możliwości podjęcia określonych działań (jak zatrudnienie pedagoga specjalnego),
🎯 specjalistach i organizacjach pozarządowych, którzy mogą wesprzeć kadrę w codziennej pracy.
𝗞𝗮𝘇̇𝗱𝘆 𝗱𝘆𝗿𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗼𝗯𝗲𝗰𝗻𝘆 𝗻𝗮 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗸𝗮𝗻𝗶𝘂 𝗯𝗲̨𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗺𝗶𝗮ł 𝗺𝗼𝘇̇𝗹𝗶𝘄𝗼𝘀́𝗰́ 𝘀𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘇 ✔ 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁𝘆, która pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania o stopień przygotowania zespołu nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Podpowiemy także, jak krok po kroku zaplanować pracę w kolejnych tygodniach i miesiącach w tym aspekcie.\

Naszymi gośćmi i gościniami będą:

🥇 Aleksandra Rodzewicz – dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ekspertka merytoryczna w projekcie „Forum edukacji włączającej” i Akademii Edukacji Włączającej, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, trenerka.
🥇 Małgorzata Solowska – dyrektorka IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku, nauczycielka WOS-u, historii i języka angielskiego. Szeroko rozwija ideę samorządności szkolnej we współpracy z OSSU w Brukseli.
🥇 Jan Dąbkowski – kieruje zespołem, który tworzy program „Szkoła otwartości”. Trener, koordynator działań, a także autor scenariuszy m.in. edukacji medialnej i dziennikarskiej, obywatelskiej, antydyskryminacyjnej, dot. praw człowieka. Wspiera kadrę szkół w działaniach, które rozwijają u uczniów kompetencje społeczno-emocjonalne, a nauczycieli uczą reagowania na dyskryminację i przemoc.
Spotkanie poprowadzi 🥇 Przemysław Kluge, ekspert ds. rozwoju dyrektorów w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Partnerem wydarzenia jest Norwegian Refugee Council.

Program „Szkoła ucząca się”, zainicjowany w 2000 roku, jest przedsięwzięciem Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez CEO.