Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz rówież: Raport z ewaluacji problemowej: Procesy środowisko, prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W ramach Placówki realizujemy następujące programy:

Publikacje

Wydajemy książki z zakresu dydaktyki, metodyki i zarządzania szkołą, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały pomocnicze dla i nauczycieli na wszystkich przedmiotach – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, pomoce edukacyjne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów.

Załączniki: